Pinko Boutique Lecce

Via Trinchese 42/C, Lecce 73100 LE Italy 电话 +39 0832 256031 今天的开门时间为10:00点

前往这里
 • Pinko Boutique Lecce 1
 • Pinko Boutique Lecce 2
 • Pinko Boutique Lecce 3
 • Pinko Boutique Lecce 4
 • Pinko Boutique Lecce 5

Pinko Boutique Lecce

Via Trinchese 42/C, Lecce 73100 LE Italy

电话 +39 0832 256031

今天的开门时间为10:00点

前往这里

营业时间

 • 周一 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 周二 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 周三 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 周四 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 周五 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 周六 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 周日 10:00-13:00, 17:00-19:30
 • 提供服务

  设施
  试衣间: 是的
  礼品包装: 是的

  付款
  信用卡: 是的
  借记卡: 是的

 • 点评

  07.12.2018Professionalità cortesia gentilezza.

  31.07.2018saldi con ottimi prezzi e abbigliamento di qualità

'本网站使用技术性 Cookie、[档案 Cookie] 与第三方 Cookie。继续浏览表示接受本网站所使用的所有 Cookie。欲知详情或禁用 Cookie,请点击 《“Cookie 政策》
Sitemap